[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/session.php on line 574: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/session.php on line 630: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
WeWeWeb .NET • 透過CouchSurfing網站安排 港女子遊英借宿遭強姦
Page 1 of 1

透過CouchSurfing網站安排 港女子遊英借宿遭強姦

Posted: Thu Aug 13, 2009 12:14 pm
by willy
試過安全係唔等如冇危險, 尤其是係一啲單身女仔, 住係一啲三九唔識七既人屋企, 冇比人溶咗已經係不幸中之大幸. 單身女性去旅行, 真係好唔方便同好危險. 都係搵多個朋友一起去會好啲喇.

Source: http://hk.apple.nextmedia.com/template/ ... d=13092514

Re: 透過CouchSurfing網站安排 港女子遊英借宿遭強姦

Posted: Thu Aug 13, 2009 11:12 pm
by beaniebean
太恐怖...

係呀, 單身女子在外地陌生人家中借宿係極之危險.

壞人既害人手段, 層出不窮, 防不聲防, 好難提防. 就算幾個朋友一齊去寄宿, 也可一齊慘遭毒手.

所以, 如經濟許可的話, 還是住酒店或旅館. 什麼也可以慳, 但如是涉及人身安全的使費, 一定唔慳得.