[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/session.php on line 574: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/session.php on line 630: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
WeWeWeb .NET • 澳門封殺   源於特首暗戰
Page 1 of 1

澳門封殺   源於特首暗戰

Posted: Mon Mar 09, 2009 11:36 am
by willy
好想知 "內地中間人"係乜水, 知咁多野. 點解唔係澳門中間人既, 唔通泛民係澳門冇針?

"澳 門 封 殺   源 於 特 首 暗 戰
恐 泛 民 入 境 攪 局   崔 世 安 選 情 生 變

【本 報 訊 】 澳 門 對 香 港 泛 民 主 派 「 格 殺 勿 論 」 式 的 封 殺 入 境 , 嚴 密 把 關 慎 防 泛 民 「 滲入 」 。 有 泛 民 成 員 引 述 內 地 中 間 人 稱 , 澳 門 突 然 收 緊 港 人 入 境 限 制 與 澳 門 特 首 選 舉有 關 , 因 為 中 央 至 今 尚 未 表 態 屬 意 由 澳 門 官 場 及 商 人 支 持 的 崔 世 安 接 任 , 挺 崔 派 為免 崔 世 安 選 情 因 泛 民 入 境 後 「 攪 局 」 、 挑 起 與 反 貪 腐 及 促 民 主 的 訴 求 而 生 變 , 因 此全 面 封 殺 泛 民 主 派 , 以 免 崔 敗 於 反 貪 形 象 較 鮮 明 的 現 任 檢 察 長 何 超 明 。   記 者 : 莫劍 弦 、 許 偉 賢..."

Source: http://appledaily.atnext.com/template/a ... d=12469002